Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca


CADRE DIDACTICE.COLEGI

DIRECTOR GENERAL EXTENSIE - Lector doctor ANA CORPADE

Domenii de Competenta
Turism si Mediu Inconjurător
Evaluarea impactului asupra mediului
Valorificarea turistică a potenţialului hidroclimatic
Cartografiere Digitală
Contact: Director General
E-mail: ana.corpade@geografie.ubbcluj.ro
Tel.:+(40) 260 - 662 466

Conf. Univ. Dr. Calin Cornel Pop

Domenii de competenţa
Geografie Conceptuală
Ecoturism
economia turismului
Strategii Teritoriale
Managementul Proiectelor
E-mail: ccpop@geografie.ubbcluj.ro

Lector doctor POP OLIMPIU

Domenii de competenţă
Riscuri naturale si turism
Valorificarea turistică a reliefului
Geografie regionala
E-mail: olimpiu_p@yahoo.com

Asist. Univ. Dr. ROZALIA BENEDEK

Domenii de competenţă
Dezvoltare regională
Geografie regională
Comunicare si imagine in turism
Geografie economică si disparitaţi teritoriale
E-mail: rozaliabenedek@yahoo.com