Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca


CADRE DIDACTICE.COLEGI

DIRECTOR GENERAL EXTENSIE Prof. univ. dr.habil .Călin-Cornel POP

 

 

Domenii de competenţa


Geografie Regională, axele geografice de dezvoltare - conducere doctorat, http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=3593
Geografie Conceptuală
Ecoturism şi Dezvoltare Durabilă
Economia Turismului
Strategii Teritoriale Durabile
Managementul Proiectelor de Dezvoltare
E-mail: calin.pop@ubbcluj.ro, calin_c_pop@yahoo.com, calin.cornel.pop@gmail.com

- Lector doctor ANA CORPADE

Domenii de Competenta
Turism si Mediu Inconjurător
Evaluarea impactului asupra mediului
Valorificarea turistică a potenţialului hidroclimatic
Cartografiere Digitală
Contact: Director General
E-mail: ana.corpade@ubbcluj.ro
Tel.:+(40) 260 - 662 466

Lector doctor POP OLIMPIU

Domenii de competenţă
Riscuri naturale si turism
Valorificarea turistică a reliefului
Geografie regionala
E-mail: olimpiu.pop@ubbcluj.ro

Asist. Univ. Dr. ROZALIA BENEDEK

Domenii de competenţă
Dezvoltare regională
Geografie regională
Comunicare si imagine in turism
Geografie economică si disparitaţi teritoriale
E-mail: rozalia.benedek@ubbcluj.ro