Echipa noastra

Prof. univ. dr.habil .Călin-Cornel POP

DIRECTOR GENERAL EXTENSIE 

Geografie Regională,
Axele geografice de dezvoltare – conducere doctorat, 
http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=3593
Geografie Conceptuală
Ecoturism şi Dezvoltare Durabilă
Economia Turismului
Strategii Teritoriale Durabile
Managementul Proiectelor de Dezvoltare
Email: calin.pop@ubbcluj.ro

ANA CORPADE

Lector doctor 

Domenii de Competenta:
Turism si Mediu Inconjurător
Evaluarea impactului asupra mediului
Valorificarea turistică a potenţialului hidroclimatic
Cartografiere Digitală

Contact: Director General
E-mail: ana.corpade@ubbcluj.ro
Tel.:+(40) 260 – 662 466

POP OLIMPIU

Lector doctor 

Domenii de competenţă
Riscuri naturale si turism
Valorificarea turistică a reliefului
Geografie regionala

E-mail: olimpiu.pop@ubbcluj.ro

ROZALIA BENEDEK

Asist. Univ. Dr.

Domenii de competenţă
Dezvoltare regională
Geografie regională
Comunicare si imagine in turism
Geografie economică si disparitaţi teritoriale

E-mail: rozalia.benedek@ubbcluj.ro